Thanks / Like Statistics

Top 5 Thanks (Given)
 1. ViP3R (21417)
 2. ngatërrohet lehtësisht (17393)
 3. Costactc (13407)
 4. eastof111 (9963)
 5. junkyman (8489)
Top 5 Thanks (Received)
 1. ViP3R (15973)
 2. ngatërrohet lehtësisht (11325)
 3. Costactc (10955)
 4. eastof111 (9588)
 5. el bandit (9103)
Top 5 Likes (Given)
 1. junkyman (8444)
 2. Costactc (2131)
 3. el bandit (1870)
 4. ViP3R (1704)
 5. rrob311 (1138)
Top 5 Likes (Received)
 1. ViP3R (4239)
 2. ngatërrohet lehtësisht (2357)
 3. el bandit (2163)
 4. eastof111 (1991)
 5. Costactc (1463)
Top 5 Kiss My Ass (Given)
 1. el bandit (31)
 2. IceMan (22)
 3. junkyman (19)
 4. ViP3R (19)
 5. cpr43 (12)
Top 5 Kiss My Ass (Received)
 1. ViP3R (68)
 2. ngatërrohet lehtësisht (15)
 3. el bandit (15)
 4. IceMan (12)
 5. eastof111 (10)

DBTech - Post Thanks